Hasteknik Makina Model Döküm Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

  • Adres
  • Başkent Osb Başkent Bulv. 1. Cad. No:15 Malıköy / Sincan

Haberler

Hasteknik Mak. Mod. Dök. Met. San. ve Tic. Ltd. Şti. yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır.

Bizimle İletişime Geçin

Bize Eposta Gönderebilir. Veya Bizi Araya Bilirsiniz. +90 312 267 04 40
İletişime Geçin  

Sermaye Azaltımı Hakkında

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hasteknik Makina Model Döküm Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.Kasım.2019 tarihinde Saat;14:00'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:15 Malıköy-Sincan-Ankara adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K'nin 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 11.000.000,00 TL'si sermayesine tekabül eden 110.000 adet hisseden toplantıda asaleten 110.000 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın, Tuncay Duran tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Tuncay Duran'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

2) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3) Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan 18/10/2019 tarihli sermayenin azaltılmasına dair rapor kabul edilerek şirketin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesinde herhangi bir aksamaya neden olmayacağından dolayı mevcut sermayenin azaltılması uygun görülmüş olup 11.000.000,00 Türk Lirasından 3.000.000,00 Türk Lirasına indirilmesine ve yönetim kurulunca hazırlanan ve genel kurulumuzun onayına sunulan eses sözleşmemizin sermayeyi gösteren 6.maddesinin aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4) Dilek ve temennilere geçildi. Şirketin gelecek yıllarda daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

KARARIN METNİ

Hasteknik Makina Model Döküm Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır.

1)Şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan 18.10.2019 tarihli sermaye azaltımı raporunun onaylanmasına,

2)Şirket sermayesinin 11.000.000,00 TL'den 3.000.000,00 TL'ye indirilmesine ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YENİ ŞEKLİ:

Şirketin sermayesi 30.000 paya ayrılmış 3.000.000,00 Türk Lirası

olup bunun,

15.000 paya karşılık olan 1.500.000,00 Türk Lirası Tuncay Duran

15.000 paya karşılık olan 1.500.000,00 Türk Lirası Serhat Duran

tarafından tamamen taahhüt edilmiş olup önceki sermayeyi teşkil eden 11.000.000,00 TL'nin 11.000.000,00 TL'si tamamen ödenmiştir.

Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına 2105 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cüneyt Şenyol tarafından 11/10/2019 tarihli 2019/01 sayılı raporu ile şirket sermayesinin 11.000.000,00 TL'den 3.000.000,00 TL'ye indirilmesinde şirket alacaklıları açısından herhangi bir sakınca olmadığından şirket genel kurulunca ittifakla 8.000.000,00 TL sermaye tenziline karar verilmiştir. Bu defa azaltılan 8.000.000,00 TL sermaye tutarı ortaklara hisseleri oranında nakit ödenmesi yoluyla gerçekleştirilecektir.